Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok za nami.

W dniu 07.02.2020r odbyło się pierwsze na terenie naszej gminy zebranie sprawozdawcze OSP. Otworzył je prezes naszej OSP Michał Podlach. Powitał przybyłych gości min: Prezesa Związku Gminnego OSP RP a zarazem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów dh Włodzimierza Baduraka , Naczelnika jednego z wydziałów Urząd Miejski w Pińczowie Michała Ryk, radną rady miejskiej Anetę Wykurz. Po powitaniu wybrano przewodniczącego zebrania dh Andrzeja Sobotę. Przeprowadzono sprawie zebranie po którym udzielono absolutorium Zarządowi OSP.
Po spotkaniu wręczono odznaczenia dla druhów za ,, Wysługę Lat,,.
Stanisław Zapart został odznaczony największym odznaczeniem bo aż 50 lat w służbie naszej OSP.
Z tej okazji przekazano prezent od Zarządu i strażaków OSP.
Prezes OSP razem z Prezesem Gminnym wręczył okolicznościowe podziękowania dla najaktywniejszych druhów i podziękował za chęć niesienia pomocy innym.
Ostatnim wydarzeniem było ślubowanie druhów którzy wstąpili do naszej OSP a są to
dh Liliana Wójcik z MDP oraz dh Wiktor Napora w sekcji seniorów.
Serdecznie Gratulujemy.

Przejdź do paska narzędzi