Szkolenie Dowódców OSP

Szkolenie dowódców OSP – termin przeprowadzenia szkolenia – 17.11. – 25.11.2018 r

Z naszej OSP brało udział 2  druhów.

Po zakończonym szkoleniu   odbył się egzamin gdzie nasi druhowie zakończyli go z wynikiem pozytywnym!

Gratulujemy!

Przejdź do paska narzędzi