Zebranie sprawozdawcze za 2017r.

26 stycznia w naszej jednostce odbylo sie zebranie sprawozdawcze za 2017r.
Zebranie otworzył dh Prezes Michał Podlach, ktory powitał przybyłych gości min Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie Grzegorza Karwata, Prezesa Gminnego Związku OSP RP w Pińczowie a zarazem Burmistrza MiG Pińczowa dh Włodzimierza Baduraka, Radnego Naszego Okręgu Wiktor Badurak, pracownika Urzędu Miejskiego ds. P.POŻ Tomasz Dryja oraz MDP, strażaków i rodziców MDP.
Następnie zebranie poprowadził sekretarz OSP dh Andrzej Sobota.
Dokonano ślubowania dh. Juli Mącznik, ktora wstąpiła do Mlodzieżowej Drużyny Pożarniczej- wstąpienie nagrodzono gromkimi brawami.
W czasie dyskusji podjeto cele na ten rok takie jak doposażenie i remonty strażnicy oraz rozmawiano o planach zorganizowania Jubileuszu naszej jednostki..
Po burzliwych obradach Komendant PSP dokonał wizytacji strażnicy i dokonanego remontu centralnego ogrzewania gdzie na ten cel przeznaczono z MSWiA 14 tysiecy zlotych oraz dofinansowaniu 5 tysięcy z Gminy Pińczów.
Zarówno Komendant PSP oraz Prezes Gminnego Związku w Pińczowie podziekowali za służbę bliźniemu i za działania przy zabespieczaniu uroczystosci czy działaniach przy wycince drzew i krzewów na drodze gminnej , góry zamkowej i innych.
Po wizytacji omawiano dalsze działania naszej OSP na 2018 r

Na rece Mirosławy Zapart, Ewy Żak, Marty Kaczmarczyk oraz Sylwi Mącznik skladamy podziękowania za organizację i obsługę zebrania.

DRUHOWIE OSP SKOWRONNO GÓRNE !

17 867 komentarzy