Zabezpieczanie dojazdu do Uroczystości

Dnia 10 czerwca   zabezpieczaliśmy trasę dojazdu do uroczystości na błoniach w Koperni oraz  pomagaliśmy przy pracach związanych z organizacją imprezy .

Druhowie, którzy brali udział to : Szymon Pytel ; Dominik Mider ; Michał Zapart;  Jan Mazur ; Mateusz Żak ; oraz  Michał Podlach 

 

10 612 komentarzy