Warta przy Grobie Pana Jezusa i Droga Krzyżowa Pińczów 2017

Droga Krzyżowa w  pińczowskiej parafii utrwalona na zdjęciach.