Ochotnicza Straż Pożarna ze Skowronna Górnego i Dolnego uroczyście podsumowała 2016 rok

Członkowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skowronna Górnego i Dolnego na uroczystym zebraniu w piątek, 27 stycznia podsumowali działalność w 2016 roku. Wśród druhów nie zabrakło Włodzimierza Badurak, burmistrza Pińczowa, pełniącego funkcję także prezesa Gminnego Związku OSP z terenu Gminy Pińczów.  Spotkanie w Skowronnie Górnym rozpoczął druh Michał Podlach, prezes tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Powitał gości, strażaków, młodzież należącą do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz ich rodziców. Następnie podziękował między innymi Ewie Żak i Marcie Kaczmarczyk za organizację zebrania. Dalszą część spotkania poprowadził druh sekretarz Andrzej Sobota. Ważnym punktem było udzielenie zarządowi absolutorium za 2016 rok. reklama Podczas zebrania zorganizowano także ślubowanie nowo przyjętego druha Szymona Pytla. Obecnie jednostka liczy 28 członków zwyczajnych i 3 honorowych. Natomiast w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej są 2 dziewczynki i 6 chłopców. – Na zebraniu dokonano kolejnych ustaleń na 2017 rok i podsumowano potrzeby naszej jednostki. Co ciekawe nasze zebranie sprawozdawcze odbyło się jako pierwsze na terenie Gminy Pińczów. Podczas 2016 roku dbaliśmy przede wszystkim o utrzymanie w stanie gotowości naszej jednostki. Na kolejny rok planujemy oczywiście – ciągłą gotowość, organizację imprez i uroczystości, a także doposażenie samochodu, który udało nam się pozyskać. Chcemy zakupić radiostację i kilka części – mówił Michał Podlach, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skowronna Górnego. W uroczystym podsumowaniu minionego roku wzięli udział po raz pierwszy wcześniej wspomniani członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – utworzonej w 2016 roku oraz Wiktor Badurak, radny Rady Miejskiej w Pińczowie.  W spotkaniach uczestniczył Włodzimierz Badurak, burmistrz Pińczowa i gość honorowy, który podziękował druhom za pracę i zaangażowanie.

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/pinczow/a/ochotnicza-straz-pozarna-ze-skowronna-gornego-i-dolnego-uroczyscie-podsumowala-2016-rok,11742738/